اسیا

آسیا

 معرفی

آسیا پهناورترین و پرجمعیت‌ترین قاره کره زمین است. این قاره ۳۰٪ از خشکی‌های این سیاره را در بر می‌گیرد و ۶۰٪ مردمان کره زمین نیز در این قاره زندگی می‌کنند. بزرگ‌ترین و پرجمعیت ترین کشورهای جهان در این قاره‌اند. آسیا به همراه اروپا خشکی بزرگ اوراسیا را می‌سازند. این قاره از شمال به اقیانوس منجمد شمالی، از جنوب به اقیانوس هند، از شرق به اقیانوس آرام و از غرب به دریای مدیترانه و بخش میانی روسیه راه دارد. اسیا را قاره کهن مینامند چون خاستگاه نخستین تمدن های بشری بوده است. سرزمین هایی مانند چین، هندوستان و ایران از نخستین گهواره های تمدن بوده اند و هریک جاذبه های فرهنگی بسیاری را فراروی گردشگران میگذارند. افزون بر این، بلندترین رشته کوه جهان – هیمالایا – بزرگترین دریاچه -خزر – و هزاران چشم انداز طبیعی دیگر گردشگری قاره کهن را رونق بخشیده اند.

بستن منو