سخن مدیرعامل
آشنایی با مهان سیر

سخن مدیر عامل

در تمام دوره های تاریخ، سفر همواره برای همگان دارای جذابیت های ویژه ای بوده که همه را بر آن داشته تا در این راه گام نهند و چند صباحی از خانه و موطن خود دل رهانیده و به دیاری دیگر بروند، دیاری که پیشتر برایشان ناشناخته بود لکن با شوق و شعف و رغبت فراوان به آن روی می آورند. درباره ی دستاوردهای سفر، سخن های بسیار و کتاب های فراوان به رشته تحریر درآمده است. لحظه لحظه های آن همواره در خاطر مسافر می ماند و هرگاه به آن روزهای خوب و خوش می اندیشد کامش شیرین و جانش سرشار از شادی می شود.

حضرت محمد (ص)، خاتم رسولان مردم را به مسافرت و تجربه اندوختن تشویق فرموده اند. ایشان پیش از برگزیده شدن به مقام پیامبری نیز برای خرید و فروش کالا، پای در راه سفرها داشته و سرزمین های شناخته شده آن روز را در می نوردیدند و از این طریق شناخت بسیاری از جوامع آن روزگار به دست آوردند و حضور روحانی خود را در میان مردمان فراهم می داشتند. در کتاب آسمانی ما مسلمانان ( قرآن کریم) مسافرت و رفتن به سفر توصیه شده که به عنوان سند آسمانی مورد توجه ویژه قرار دارد. با نگاهی دقیق در می یابیم که سفر مهم ترین نقش را در انتشار و پیشبرد فرهنگ و تمدن بشری در جهان پهناور عهده دار بوده است.

حال در این برهه از تاریخ، نظام جمهوری اسلامی ایران و مسئولین کشور به اهمیت صنعت گردشگری به عنوان یک صنعت پرسود و ارزآور پی برده و نگاه ویژه ای به آن دارند. از طرفی فرهنگ سفر و جهانگردی در ایران و البته در جهان روز به روز در حال گسترش بوده و این خود بیانگر اهمیت صنعت گردشگریست، چرا که این صنعت روز به روز پویاتر خواهد شد و سهم بیشتری از اقتصاد کشورها را به خود اختصاص خواهد داد. من نیز از کودکی علاقه ی وافری به سفر داشته ام، احساس میکنم که نقطه ی قوت و استعداد خود را پیدا کرده و میتوانم در این زمینه تا حد مطلوبی پیش روم، چرا که معتقدم کار بدون علاقه ثمره ی چندانی نخواهد داشت و فردی موفق خواهد بود که کار و حرفه اش با علاقه ی او در یک راستا باشند. هدف ما فعالیت در تمام زمینه های این صنعت و رسیدن به یک برند جهانی گردشگری است که با دایر نمودن شعب نه فقط در ایران بلکه در تمام دنیا بتوانیم خدمات لازم را به گردشگران در سراسر جهان ارائه دهیم.

به امید خلق سفرهایی به یادماندنی برای شما عزیزان

بستن منو