مدارک سفارت استراليا

مدارک سفارت استراليا

كليه مدارك نياز به ترجمه انگليسي دارند، بدون نياز به تائيديه دادگستري و امور خارجه.
1) اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه‌ هاي قبلي.
مدت اعتبار حداقل 6 ماه از تاريخ ورود.
ارائه گذرنامه جداگانه براي هر نفر الزامي مي‌باشد.
2) 2قطعه عكس جهت ID CARD
3) اصل و ترجمه شناسنامه به همراه كپي از كليه صفحات آن و ارائه كارت نظام وظيفه يا معافيت و كارت ملي
4) اصل گواهي حساب بانكي با مهر و امضاء بانك فقط به زبان انگليسي (زمان صدور گواهي حساب بانكي حداكثر 10 روز قبل از تاريخ تحويل مدارك به سفارت باشد و سايز پرينت بانكي A4 باشد).
حسابهاي جاري: كاركرد شش ماه اخير به زبان انگليسي.
گواهي تمكن به زبان انگليسي براي سپرده هاي بانكي به همراه گردش شش ماهه سود به زبان انگليسي از طرف بانك، همراه با مهر شعبه و امضاء بانك.
* بايد حداقل موجودي حساب يا سپرده براي هر نفر 500.000.000 ريال باشد.
5) اصل و ترجمه سند مالكيت.
6) اصل و ترجمه مدارك شغلي:
پزشكان: پروانه مطب يا حكم كارگزيني از بيمارستان ، پروانه دائم پزشكي، كارت نظام پزشكي
وكلا: پروانه وكالت.
مشاغل دولتي: حكم كارگزيني، آخرين فيش حقوقي و يا نامه از سازمان مربوطه با ذكر مدت اشتغال و سمت ، ميزان حقوق دريافتي وتاييديه مرخصي، و سابقه بيمه تامين اجتماعي با مهر سازمان.
بازنشسته ‌ها: ارائه حكم بازنشستگي، ارائه آخرين فيش حقوقي.
مشاغل غيردولتي: گواهي اشتغال به كار از شركت مربوطه به همراه فيش حقوق و سابقه بيمه تامين اجتماعي با مهر سازمان.
در صورت خويش فرما بودن: جواز كسب / آخرين آگهي تغييرات.
معلمان ، اساتيد و اعضاء هيئت علمي دانشگاه: اصل حكم كارگزيني يا گواهي اشتغال به كار به همراه فيش حقوق و سابقه بيمه تامين اجتماعي با مهر سازمان.
دانش آموزان، دانشجويان، (اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصيل)
* جهت دانش آموزاني كه در سال تحصيلي قصد سفر دارند، علاوه بر نامه اشتغال به تحصيل، ارائه اصل و ترجمه رضايت ‌نامه كتبي از مديريت مدرسه با ذكر تاريخ سفر الزامي است.
7) براي فرزندان زير 18سال كه بدون همراهي يكي از والدين سفر مي‌كنند رضايتنامه محضري الزامي است و نياز به ترجمه به زبان انگليسي دارد.
8) مدارك شغلي و مالي همسر براي خانم هاي خانه دار.
تكميل فرم مشخصات فردي و فرم مربوط به استراليا
اصل مدارك تا زمان بازگشت مسافر از سفر ، نزد آژانس باقي مي ماند.
چك رمزدار يا ضمانت‌نامه بانكي حداقل به مبلغ 500.000.000 ريال در وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت حسن اجراي تعهدات كه پس از بررسي مدارك در صورت نياز به ضمانت ‌هاي بيشتر متعاقباً اعلام مي گردد.
كليه مدارك نياز به 2 سري كپي در برگه A4 دارند.
لازم به ذكر است با توجه به مدارك ارائه شده و نظر سفارت ممكن است مدارك ديگري از مسافر در خواست گردد كه تهيه و ارائه آنها جهت اخذ ويزا الزامي مي‌باشد.

بستن منو