مدارک سفارت اسپانيا

مدارک سفارت اسپانيا

كليه مدارك نياز به ترجمه اسپانيايي دارند بدون نياز به تائيد دادگستري و امور خارجه
1) اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه‌ هاي قبلي
مدت اعتبار حداقل 6 ماه از تاريخ ورود.
ارائه گذرنامه جداگانه براي هر نفر الزامي است.
داشتن دو صفحه سفيد روبه‌روي هم
2) 6 قطعه عكس 4*3 رنگي، تمام رخ با زمينه سفيد، كاملاً از روبه‌رو، بدون لبخند، بدون عينك، گردي صورت كاملاً مشخص باشد، حداكثر براي 6 ماه اخير (عكس با پاسپورت و ويزاهاي قبلي يكي نباشد).
3) اصل شناسنامه و ترجمه به همراه كپي از كليه صفحات آن.
4) اصل گواهي حساب بانكي با مهر و امضاء بانك فقط به زبان انگليسي(ارائه گردش حساب و گواهي تمكن الزامي است و زمان صدور گواهي حساب بانكي حداكثر 10 روز قبل از تاريخ تحويل مدارك به سفارت باشد و سايز پرينت بانكي A4 باشد.)
حساب‌هاي جاري: كاركرد شش ماه اخير به زبان انگليسي به همراه گواهي تمكن با مانده يكسان
گواهي تمكن به زبان انگليسي براي سپرده هاي بانكي به همراه گردش شش ماهه سود به زبان انگليسي از طرف بانك، همراه با مهر شعبه و امضاء بانك (ارائه گواهي تمكن براي حساب گردش سود نيز الزامي است.)
* بايد حداقل موجودي حساب يا سپرده براي هر نفر500.000.000 ريالباشد.
5) اصل و ترجمه سند مالكيت.
6) اصل و ترجمه مدارك شغلي
پزشكان: پروانه مطب يا حكم كارگزيني از بيمارستان، پروانه دائم پزشكي، كارت نظام پزشكي
وكلا: پروانه وكالت.
مشاغل دولتي: حكم كارگزيني، آخرين فيش حقوقي و يا نامه از سازمان مربوطه با ذكر مدت اشتغال، سمت و ميزان حقوق دريافتي و سابقه بيمه تأمين اجتماعي با مهر سازمان
بازنشسته‌ ها: ارائه حكم بازنشستگي، ارائه آخرين فيش حقوقي.
مشاغل غيردولتي: گواهي اشتغال به كار از شركت مربوطه به همراه فيش حقوق و سابقه بيمه تأمين اجتماعي با مهر سازمان
در صورت خويش‌فرما بودن: جواز كسب / آخرين آگهي تغييرات.
معلمان، اساتيد و اعضاء هيئت علمي دانشگاه: اصل حكم كارگزيني يا گواهي اشتغال به كار به همراه فيش حقوق و سابقه بيمه تأمين اجتماعي با مهر سازمان
دانش آموزان، دانشجويان: اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصيل
* جهت دانش‌آموزاني كه در سال تحصيلي قصد سفر دارند، علاوه بر نامه اشتغال به تحصيل، ارائه اصل و ترجمه رضايت‌-نامه كتبي از مديريت مدرسه با ذكر تاريخ سفر الزامي است.
7) براي فرزندان زير 18 سال كه بدون همراهي يكي از والدين سفر مي‌كنند رضايت‌ نامه محضري الزامي است و نياز به ترجمه به زبان اسپانيايي دارد.
8) اصل و ترجمه مدارك شغلي و مالي همسر براي خانم هاي خانه ‌دار.
حضور كليه مسافرين جهت انگشت‌نگاري در سفارت الزامي است.
تكميل فرم مشخصات فردي
مدارك تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقي مي‌ ماند.
چك رمزدار يا ضمانت‌ نامه بانكي حداقل به مبلغ500.000.000 ريالدر وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت حسن اجراي تعهدات كه پس از بررسي مدارك در صورت نياز به ضمانت ‌هاي بيشتر متعاقباً اعلام مي‌ گردد.
كليه مدارك نياز به 2 سري كپي در برگۀ A4 دارند.

لازم به ذكر است با توجه به مدارك ارائه شده و نظر سفارت ممكن است مدارك ديگري از مسافر در خواست گردد كه تهيه و ارائه آن‌ها جهت اخذ ويزا الزامي است

بستن منو