مدارک سفارت سنگاپور و تايلند

مدارک سفارت سنگاپور و تايلند

1) اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه‌ هاي قبلي
مدت اعتبار حداقل 7 ماه از تاريخ ورود و داشتن دو صفحه سفيد روبه روي هم .
ارائه گذرنامه جداگانه براي هر نفر الزامي است.
2) 4 قطعه عكس 4*3 يا 4*6 رنگي ، تمام رخ با زمينه سفيد، كاملاً از روبه‌رو، بدون لبخند، بدون عينك، گردي صورت كاملاً مشخص باشد، حداكثر براي 6 ماه اخير (عكس با پاسپورت و ويزاهاي قبلي يكي نباشد).
3) اصل و يا كپي واضح از تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي
4) اصل گردش حساب بانكي با مهر و امضاء بانك فقط به زبان انگليسي ( زمان صدور گواهي حساب بانكي حداكثر يك هفته قبل از تاريخ تحويل مدارك به سفارت باشد و سايز پرينت بانكي A4 باشد.)
حساب هاي جاري : كاركرد سه ماه اخير به زبان انگليسي
گواهي تمكن به زبان انگليسي براي سپرده هاي بانكي به همراه گردش سه ماهه سود به زبان انگليسي از طرف بانك همراه با مهر شعبه و امضا بانك
بايد حداقل موجودي حساب يا سپرده براي هر نفر 50.000.000 ريال باشد.
5) تكميل فرم مشخصات فردي
اصل مدارك تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقي مي ماند.
چك رمزدار يا ضمانت‌ نامه بانكي حداقل به مبلغ 500،000،000 ريال در وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت حسن اجراي تعهدات كه پس از بررسي مدارك در صورت نياز به ضمانت ‌هاي بيشتر متعاقباً اعلام مي‌ گردد.
لازم به ذكر است كپي مدارك بر روي برگه A4 و در دو نسخه ارائه شود.
لازم به ذكر است با توجه به مدارك ارائه شده و نظر سفارت ممكن است مدارك ديگري از مسافر در خواست گردد كه تهيه و ارائه آن‌ها جهت اخذ ويزا الزامي است

بستن منو