مدارک سفارت كوبا

مدارک سفارت كوبا

 

كليه مدارك نياز به ترجمه انگليسي دارند بدون نياز به تائيد دادگستري و امور خارجه
1) اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه‌ هاي قبلي
مدت اعتبار حداقل 6 ماه از تاريخ ورود و داشتن دو صفحه سفيد روبه روي هم
ارائه گذرنامه جداگانه براي هر نفر الزامي است.
2) 3 قطعه عكس 4*3 رنگي ، تمام رخ با زمينه سفيد، كاملاً از روبه‌رو، بدون لبخند، بدون عينك، گردي صورت كاملاً مشخص باشد، حداكثر براي 6 ماه اخير (عكس با پاسپورت و ويزاهاي قبلي يكي نباشد).
3) اصل شناسنامه و كارت ملي به همراه كپي از كليه صفحات آن
4) اصل گواهي تمكن حساب بانكي با مهر و امضاء بانك فقط به زبان انگليسي ( زمان صدور گواهي حساب بانكي حداكثر يك هفته قبل از تاريخ تحويل مدارك به سفارت باشد و سايز پرينت بانكي A4 باشد.)
بايد حداقل موجودي حساب يا سپرده براي هر نفر 300.000.000 ريال باشد.
5) اصل و كپي سند مالكيت.
6) اصل و ترجمه مدارك شغلي:
پزشكان: پروانه مطب يا حكم كارگزيني از بيمارستان ،پروانه دائم پزشكي ،كارت نظام پزشكي
وكلا: پروانه وكالت.
مشاغل دولتي: حكم كارگزيني و يا نامه از سازمان مربوطه با ذكر مدت اشتغال، سمت و ميزان حقوق دريافتي .
بازنشسته‌ ها: ارائه حكم بازنشستگي، ارائه آخرين فيش حقوقي.
مشاغل غيردولتي: گواهي اشتغال به كار از شركت مربوطه با ذكر مدت اشتغال، سمت و ميزان حقوق دريافتي .
در صورت خويش‌فرما بودن: جواز كسب / آخرين آگهي تغييرات.
معلمان، اساتيد و اعضاء هيئت علمي دانشگاه: اصل حكم كارگزيني يا گواهي اشتغال به كار با ذكر مدت اشتغال، سمت و ميزان حقوق دريافتي .
دانش آموزان ، دانشجويان: اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصيل
* جهت دانش‌آموزاني كه در سال تحصيلي قصد سفر دارند، علاوه بر نامه اشتغال به تحصيل، ارائه اصل و ترجمه رضايت‌نامه كتبي از مديريت مدرسه با ذكر تاريخ سفر الزامي است.
7) براي فرزندان زير 18 سال كه بدون همراهي يكي از والدين سفر مي كنند ، رضايت نامه محضري الزامي است و نياز به ترجمه دارد.
8) اصل و ترجمه مدارك شغلي همسر براي خانم هاي خانه دار.
اصل و ترجمه تعهد نامه محضري به شرح پيوست
تكميل فرم مشخصات فردي
اصل مدارك تا زمان برگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقي مي ماند.
چك رمزدار يا ضمانت‌ نامه بانكي حداقل به مبلغ 500،000،000 ريال در وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت حسن اجراي تعهدات كه پس از بررسي مدارك در صورت نياز به ضمانت ‌هاي بيشتر متعاقباً اعلام مي‌ گردد.
لازم به ذكر است كپي مدارك بر روي برگه A4 و در دو نسخه ارائه شود.
لازم به ذكر است با توجه به مدارك ارائه شده و نظر سفارت ممكن است مدارك ديگري از مسافر در خواست گردد كه تهيه و ارائه آن‌ها جهت اخذ ويزا الزامي است.

متن تعهدنامه:

·  اينجانب                         قصد سفر به كشور كوبا را بر اساس برنامه تور مسافرتي آژانس پارس مهان سير در                               را دارم و در طول مدت اقامت خود در آن كشور متعهد مي‌گردم كه هيچ گونه اقدام غيرتوريستي انجام نداده و پس از پايان مدت ويزا كشور را ترك و به ايران باز خواهم گشت.

براي خانواده ها سرپرست خانواده بايستي به شكل زير تعهدنامه را تكميل نمايد:

·  اينجانب                                         به اتفاق خانواده خود شامل                       نفر و به اسامي                           (همسر)                      و                              و                    (فرزندان) قصد سفر به كشور كوبا را بر اساس برنامه تور مسافرتي آژانس مسافرتي پارس مهان سير در                              را داريم و در طول مدت اقامت خود در آن كشور متعهد مي‌گرديم كه هيچ گونه اقدام غير توريستي انجام نداده و پس از پايان مدت ويزا كشور كوبا را ترك و به ايران باز خواهيم گشت.

بستن منو