مدارک سفارت هند

مدارک سفارت هند

كليه مدارك نياز به ترجمه انگليسي دارند بدون نياز به تائيد دادگستری و امور خارجه
1) اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه‌ هاي قبلی
مدت اعتبار حداقل 6 ماه از تاريخ ورود .
ارائه گذرنامه جداگانه براي هر نفر الزامی است.
2) 6 قطعه عكس 4/5*3/5 رنگي ، تمام رخ با زمينه سفيد، كاملاً از روبه‌رو، بدون لبخند، بدون عينک، گردی صورت كاملاً مشخص باشد، حداكثر براي 6 ماه اخير (عكس با پاسپورت و ويزاهای قبلی يكی نباشد).
3) اصل و ترجمه شناسنامه به همراه كپي از كليه صفحات آن
4) اصل گواهي حساب بانكي با مهر و امضاء بانک فقط به زبان انگليسی ( ارائه گردش حساب و گواهی تمكن الزامی است و زمان صدور گواهی حساب بانكی حداكثر يک هفته قبل از تاريخ تحويل مدارك به سفارت باشد و سايز پرينت بانكي A4 باشد.)
الف) حساب هاي جاري : كاركرد سه ماه اخير به زبان انگليسي
ب) سپرده بانكي به همراه گردش سه ماه سود
ارائه گردش حساب سود سپرده بلند مدت به زبان انگليسي از طرف بانك، همراه با مهر شعبه و امضا بانك.
بايد حداقل موجودي حساب يا سپرده براي هر نفر 500.000.000 ريال باشد.
5) اصل و ترجمه مدارك شغلي:
پزشكان: پروانه مطب يا حكم كارگزيني از بيمارستان، پروانه دائم پزشكي ،كارت نظام پزشكی
وكلا: پروانه وكالت
مشاغل دولتي: حكم كارگزيني، آخرين فيش حقوقي و يا نامه از سازمان مربوطه با ذكر مدت اشتغال، سمت و ميزان حقوق دريافتي و تاييديه مرخصي، سابقه بيمه تامين اجتماعي با مهر سازمان
بازنشسته‌ ها: ارائه حكم بازنشستگي، ارائه آخرين فيش حقوق
مشاغل غيردولتي: گواهي اشتغال به كار از شركت مربوطه به همراه فيش حقوق و سابقه بيمه تامين اجتماعي با مهير سازمان
در صورت خويش‌فرما بودن: جواز كسب / آخرين آگهي تغييرات
معلمان، اساتيد و اعضاء هيئت علمي دانشگاه: اصل حكم كارگزيني يا گواهي اشتغال به كار به همراه فيش حقوقي و سابقه بيمه تامين اجتماعي با مهر سازمان
دانش آموزان ، دانشجويان: اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصيل
* جهت دانش‌آموزاني كه در سال تحصيلي قصد سفر دارند، علاوه بر نامه اشتغال به تحصيل، ارائه اصل و ترجمه رضايت‌نامه كتبي از مديريت مدرسه با ذكر تاريخ سفر الزامي است.
6) براي فرزندان زير 18 سال كه بدون همراهي يكي از والدين سفر مي كنند ، رضايت نامه محضري الزامي است و نياز به ترجمه به زبان انگليسي دارد.
9) اصل و ترجمه مدارك شغلي و مالي همسر براي خانم هاي خانه دار.
حضور كليه مسافرين جهت انگشت نگاري در سفارت الزامي است.
اصل مدارك تا زمان برگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقي مي ماند.
چك رمزدار يا ضمانت‌ نامه بانكي حداقل به مبلغ 500،000،000 ريال در وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت حسن اجرای تعهدات كه پس از بررسي مدارك در صورت نياز به ضمانت ‌هاي بيشتر متعاقباً اعلام مي‌ گردد.
لازم به ذكر است كپي مدارك بر روي برگه A4 و در يك نسخه ارائه شود.
لازم به ذكر است با توجه به مدارك ارائه شده و نظر سفارت ممكن است مدارك ديگري از مسافر در خواست گردد كه تهيه و ارائه آن‌ها جهت اخذ ويزا الزامی است

بستن منو