مدارک سفارت يونان

مدارک سفارت يونان

كليه مدارك علاوه بر ترجمه انگليسي نياز به تائيديه دادگستري و امور خارجه دارند.
1) اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه‌ هاي قبلي
مدت اعتبار حداقل 6 ماه از تاريخ ورود و داشتن دو صفحه سفيد روبه روي هم .
ارائه گذرنامه جداگانه براي هر نفر الزامي است.
نداشتن مهر ورود و خروج (مسافرت) قبرس ترك .
2) 6 قطعه عكس 4*6 رنگي ، تمام رخ با زمينه سفيد، كاملاً از روبه‌رو، بدون لبخند، بدون عينك، گردي صورت كاملاً مشخص باشد، حداكثر براي 6 ماه اخير (عكس با پاسپورت و ويزاهاي قبلي يكي نباشد).
3) اصل و ترجمه شناسنامه به همراه كپي از كليه صفحات آن (قابل ذكر است جهت تائيد شناسنامه داشتن مهر ثبت احوال در كنار نام همسر و فرزندان الزامي است.)
4) اصل گواهي حساب بانكي با مهر و امضاء بانك فقط به زبان انگليسي ( زمان صدور گواهي حساب بانكي حداكثر ده روز قبل از تاريخ تحويل مدارك به سفارت باشد و سايز پرينت بانكي A4 باشد.)
حساب هاي جاري : كاركرد شش ماه اخير به زبان انگليسي
گواهي تمكن به زبان انگليسي براي سپرده هاي بانكي به همراه گردش شش ماهه سود به زبان انگليسي از طرف بانك، همراه با مهر شعبه و امضا بانك
بايد حداقل موجودي حساب يا سپرده براي هر نفر 500.000.000 ريال باشد.
5) اصل و ترجمه سند مالكيت.
6) اصل و ترجمه مدارك شغلي به همراه آخرين مدارك تحصيلي و دفترچه بيمه (جهت تائيد مدارك شغلي) كه براي كليه مشاغل الزامي است.
پزشكان: پروانه مطب يا حكم كارگزيني از بيمارستان، پروانه دائم پزشكي ،كارت نظام پزشكي به همراه نامه تاييديه از سازمان نظام پزشكي و دانشنامه تحصيلي. (براي تائيد دانشنامه پزشكي به وزارت بهداشت مراجعه نمايند.)
وكلا: پروانه وكالت
مشاغل دولتي: حكم كارگزيني، آخرين فيش حقوقي و يا نامه از سازمان مربوطه با ذكر مدت اشتغال، سمت و ميزان حقوق دريافتي و تاييديه مرخصي، سابقه بيمه تامين اجتماعي با مهر سازمان (ارائه دفترچه بيمه و اصل مدارك تحصيلي جهت گرفتن مهر دادگستري و مهر تاييديه وزارت امور خارجه الزامي است.)
بازنشسته‌ ها: ارائه حكم بازنشستگي، ارائه آخرين فيش حقوق
مشاغل غيردولتي: گواهي اشتغال به كار از شركت مربوطه به همراه فيش حقوق و سابقه بيمه تامين اجتماعي با مهر سازمان و ارائه اصل آخرين آگهي تغييرات آن شركت
در صورت خويش‌فرما بودن: جواز كسب / آخرين آگهي تغييرات
معلمان، اساتيد و اعضاء هيئت علمي دانشگاه: اصل حكم كارگزيني يا گواهي اشتغال به كار به همراه فيش حقوقي و سابقه بيمه تامين اجتماعي با مهر سازمان
دانش آموزان ، دانشجويان: اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصيل
* جهت دانش‌آموزاني كه در سال تحصيلي قصد سفر دارند، علاوه بر نامه اشتغال به تحصيل، ارائه اصل و ترجمه رضايت‌نامه كتبي از مديريت مدرسه با ذكر تاريخ سفر الزامي است و علاوه بر ترجمه نياز به تائيد دادگستري و امور خارجه نيز دارد..
جهت تائيد مدرك تحصيلي براي گرفتن تائيد دادگستري و امور خارجه لطفا موارد ذيل در نظر گرفته شود:

محصلين در پايه دبستان و راهنمايي و دبيرستان: گواهي تحصيلي بايد مهر مدرسه و منطقه و آموزش و پرورش استان و مهر و امضا شخص مربوطه را داشته باشد.
محصلين در پايه پيش دانشگاهي: مرحله اول گرفتن مهر آموزش و پرورش استان تهران، مرحله دوم مراجعه به پيشخوان دولت جهت گرفتن تائيديه تحصيلي و ارائه آدرس دارالترجمه ( كه بعد از انجام اين مراحل يك هفته بعد تائيديه به دارالترجمه ارسال مي گردد). ضمنا قابل ذكر است مرحله انجام تائيد دادگستري و امور خارجه توسط دارالترجمه 3 تا 4 روز كاري زمان مي برد.
دانشجويان دانشگاه آزاد علاوه بر مهر دانشگاه براي تائيد گواهي تحصيلي و مدارك دانشنامه به ستاد مركزي دانشگاه آزاد مراجعه نمايند.
دانشجويان دانشگاه هاي دولتي علاوه بر مهر دانشگاه براي تائيد گواهي تحصيلي و مدارك دانشنامه به وزارت علوم مراجعه نمايند.
7) براي فرزندان زير 18 سال كه بدون همراهي يكي از والدين سفر مي كنند ، رضايت نامه محضري الزامي است و نياز به ترجمه به زبان انگليسي با تائيد دادگستري و امور خارجه دارد.
8) اصل و ترجمه مدارك شغلي و مالي همسر براي خانم هاي خانه دار.
تكميل فرم مشخصات فردي
كليه مدارك شغلي و گواهي هاي تحصيلي در صورتي كه به زبان انگليسي باشد نياز به تائيد ندارند.
حضور كليه مسافرين جهت انگشت نگاري در سفارت الزامي است.
اصل مدارك تا زمان برگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقي مي ماند.
چك رمزدار يا ضمانت‌ نامه بانكي حداقل به مبلغ 500،000،000 ريال در وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت حسن اجراي تعهدات كه پس از بررسي مدارك در صورت نياز به ضمانت ‌هاي بيشتر متعاقباً اعلام مي‌ گردد.
لازم به ذكر است كپي مدارك بر روي برگه A4 و در يك نسخه ارائه شود.
لازم به ذكر است با توجه به مدارك ارائه شده و نظر سفارت ممكن است مدارك ديگري از مسافر در خواست گردد كه تهيه و ارائه آن‌ها جهت اخذ ويزا الزامي است

بستن منو