مدارک سفارت ژاپن

مدارک سفارت ژاپن

كليه مدارك علاوه بر ترجمه انگليسي نياز به تاييد دادگستري دارند.
1) اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه‌ هاي قبلي
مدت اعتبار حداقل 6 ماه از تاريخ ورود و داشتن و داشتن دو صفحه سفيد روبه روي هم
ارائه گذرنامه جداگانه براي هر نفر الزامي است.
2) 6 قطعه عكس 4/5*4/5 رنگي، تمام رخ با زمينه سفيد، كاملاً از روبه‌رو، بدون لبخند، بدون عينك، گردي صورت كاملاً مشخص باشد، حداكثر براي 6 ماه اخير (عكس با پاسپورت و ويزاهاي قبلي يكي نباشد).
3) اصل و ترجمه شناسنامه به همراه كپي از كليه صفحات آن ( قابل ذكر است جهت گرفتن تاييد شناسنامه داشتن مهر ثبت احوال در كنار نام همسر و فرزندان الزامي است.)
4) اصل گواهي حساب بانكي با مهر و امضاء بانك فقط به زبان انگليسي(ارائه گردش حساب و گواهي تمكن الزامي است و زمان صدور گواهي حساب بانكي 1 روز قبل از تاريخ تحويل مدارك به سفارت باشد و سايز پرينت بانكي A4 باشد.)
حساب هاي جاري : كاركرد سه ماهه اخير و زمان صدور گواهي حساب بانكي بايد 1 روز قبل از تاريخ تحويل مدارك به سفارت باشد.
گواهي تمكن به زبان انگليسي براي سپرده هاي بانكي به همراه گردش سه ماهه سود به زبان انگليسي از طرف بانك، همراه با مهر شعبه و امضاء بانك
بايد حداقل موجودي حساب يا سپرده براي هر نفر 500.000.000 ريال باشد
5) اصل و ترجمه مدارك شغلي به همراه آخرين مدرك تحصيلي و دفترچه بيمه (جهت تاييد مدارك شغلي) كه براي كليه مشاغل الزامي است.
پزشكان: پروانه مطب يا حكم كارگزيني از بيمارستان، پروانه دائم پزشكي، كارت نظام پزشكي به همراه نامه تاييديه از سازمان نظام پزشكي و دانشنامه تحصيلي (براي تاييد دانشنامه پزشكي به وزارت بهداشت مراجعه نماييد.)
وكلا: پروانه وكالت.
مشاغل دولتي: حكم كارگزيني، آخرين فيش حقوقي و يا نامه از سازمان مربوطه با ذكر مدت اشتغال، سمت و ميزان حقوق دريافتي و سابقه بيمه تأمين اجتماعي با مهر سازمان (ارائه دفترچه بيمه و اصل مدارك تحصيلي جهت گرفتن تاييديه دادگستري الزامي است.)
بازنشسته‌ ها: ارائه حكم بازنشستگي، ارائه آخرين فيش حقوقي.
مشاغل غيردولتي: گواهي اشتغال به كار از شركت مربوطه به همراه فيش حقوق و سابقه بيمه تأمين اجتماعي با مهر سازمان و ارائه اصل آخرين آگهي تغييرات شركت
در صورت خويش‌فرما بودن: جواز كسب / آخرين آگهي تغييرات.
معلمان، اساتيد و اعضاء هيئت علمي دانشگاه: اصل حكم كارگزيني يا گواهي اشتغال به كار به همراه فيش حقوق و سابقه بيمه تأمين اجتماعي با مهر سازمان
دانشجويان پسر: اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصيل
دانشجويان دانشگاه آزاد علاوه بر مهر دانشگاه براي تاييد گواهي تحصيلي و مدارك دانشنامه به ستاد مركزي دانشگاه آزاد مراجعه نمايند.
دانشجويان دانشگاه هاي دولتي علاوه بر مهر دانشگاه براي تاييد گواهي تحصيلي و مدارك دانشنامه به وزارت علوم مراجعه نمايند.
6) براي فرزندان زير 18 سال كه بدون همراهي يكي از والدين سفر مي‌كنند رضايت‌ نامه محضري الزامي است و نياز به ترجمه و تاييد دادگستري دارد.
7) اصل و ترجمه مدارك شغلي و مالي همسر براي خانم هاي خانه ‌دار.
تكميل فرم مشخصات فردي
كليه مدارك شغلي و گواهي هاي تحصيلي در صورتي كه به زبان انگليسي باشد نياز به تاييد ندارند.
در صورت درخواست سفارت، حضور افراد بالاي 6 سال در سفارت الزامي است.
اصل مدارك تا زمان برگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقي مي ماند.
لازم به ذكر است كپي مدارك بر روي برگه A4 و در يك نسخه ارائه شود.
چك رمزدار يا ضمانت‌ نامه بانكي حداقل به مبلغ 500،000،000 ريال در وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت حسن اجراي تعهدات كه پس از بررسي مدارك در صورت نياز به ضمانت ‌هاي بيشتر متعاقباً اعلام مي‌ گردد.
لازم به ذكر است با توجه به مدارك ارائه شده و نظر سفارت ممكن است مدارك ديگري از مسافر در خواست گردد كه تهيه و ارائه آن‌ها جهت اخذ ويزا الزامي است.

بستن منو