مدارک مربوط به سفارت ها

مدارك سفارت انگلستان


كليه مدارك نياز به ترجمه انگليسي دارند بدون نياز به تائيديه دادگستري و امور خارجه
 • 1) اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه ‌هاي قبلي.
  • مدت اعتبار حداقل 6 ماه از تاريخ ورود و داشتن دو صفحه سفيد روبه‌روي هم
  • ارائه گذرنامه جداگانه براي هر نفر الزامي است.
  • داشتن دو صفحه سفيد روبه روي هم.
 • 2) 6 قطعه عكس 4/5 *3/5 رنگي، تمام رخ با زمينه سفيد، كاملاً از روبه‌رو، بدون لبخند، بدون عينك، گردي صورت كاملاً مشخص باشد، حداكثر براي 6 ماه اخير (عكس با پاسپورت و ويزاهاي قبلي يكي نباشد).
 • 3) اصل شناسنامه به همراه كپي از كليه صفحات آن
 • 4) 6 قطعه عكس 4/5 *3/5 رنگي، تمام رخ با زمينه سفيد، كاملاً از روبه‌رو، بدون لبخند، بدون عينك، گردي صورت كاملاً مشخص باشد، حداكثر براي 6 ماه اخير (عكس با پاسپورت و ويزاهاي قبلي يكي نباشد).
 • 5) اصل گواهي حساب بانكي با مهر و امضاء بانك فقط به زبان انگليسي و زمان صدور گواهي حساب بانكي حداكثر يك هفته قبل از تاريخ تحويل مدارك به سفارت باشد و سايز پرينت بانكي A4 باشد.
  • حساب‌هاي جاري: كاركرد سه ماهه اخير به زبان انگليسي و تمكن
  • گواهي تمكن به زبان انگليسي براي سپرده‌هاي بانكي به همراه گردش سه ماهه سود به زبان انگليسي از طرف بانك، همراه با مهر شعبه و امضاء بانك
  • * بايد حداقل موجودي حساب يا سپرده براي هر نفر 500.000.000 ريال باشد.
  • * علاوه بر حساب شخصي در صورت خويش فرما بودن ارائه گواهي تمكن و گردش 6 ماهه شركت يا مركز مربوطه به انگليسي با مانده يكسان الزامي است.
  • * قابل ذكر است در گردش حساب ها مبلغ حقوقي، دريافتي اجاره خانه و سود سپرده بايد مشخص باشد.
  • * در مورد گردش حساب شركت ها نيز كليه نقل و انتقالات وجوه در مورد خريد و فروش هاي شركت بايد مشخص باشد.
 • 6) اصل و ترجمه سند مالكيت و در صورت اجاره دادن اصل و ترجمه اجاره نامه.
 • 7) اصل و ترجمه مدارك شغلي:
  • پزشكان: پروانه مطب يا حكم كارگزيني از بيمارستان، پروانه دائم پزشكي، كارت نظام پزشكي
  • وكلا: پروانه وكالت.
  • مشاغل دولتي: حكم كارگزيني، آخرين فيش حقوقي و يا نامه از سازمان مربوطه با ذكر مدت اشتغال، سمت و ميزان حقوق دريافتي و تاييديه مرخصي و سابقه بيمه تأمين اجتماعي با مهر سازمان.
  • بازنشسته ‌ها: ارائه حكم بازنشستگي، ارائه آخرين فيش حقوقي.
  • مشاغل غيردولتي: گواهي اشتغال به كار از شركت مربوطه به همراه فيش حقوق و سابقه بيمه تأمين اجتماعي با مهر سازمان
  • در صورت خويش‌فرما بودن: جواز كسب / آخرين آگهي تغييرات.
  • معلمان، اساتيد و اعضاء هيئت علمي دانشگاه: اصل حكم كارگزيني يا گواهي اشتغال به كار به همراه فيش حقوق و سابقه بيمه تأمين اجتماعي با مهر سازمان
  • دانش آموزان و دانشجويان: اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصيل
  • * جهت دانش آموزاني كه در سال تحصيلي قصد سفر دارند، علاوه بر نامه اشتغال به تحصيل، ارائه اصل و ترجمه رضايت-‌نامه كتبي از مديريت مدرسه با ذكر تاريخ سفر الزامي است.
 • 8) براي فرزندان زير 18 سال كه بدون همراهي يكي از والدين سفر مي ‌كنند، رضايت‌ نامه محضري الزامي است.
 • 9) ترجمه مدارك شغلي و مالي همسر براي خانم ‌هاي خانه‌ دار.
 • 10) تكميل فرم مشخصات فردي و فرم سفارت انگليس
  • حضور كليه مسافرين جهت انگشت نگاري در سفارت الزامي است.
  • كليه مدارك نياز به 2 سري كپي در برگه A4 دارند.
  • لازم به ذكر است با توجه به مدارك ارائه شده و نظر سفارت ممكن است مدارك ديگري از مسافر درخواست گردد كه تهيه و ارائه آن ها جهت اخذ ويزا الزامي است.
 • مدارك مورد نياز جهت دريافت برگه عبور:
 • اصل شناسنامه، اصل كارت ملي، 4قطعه عكس 4*6 (طبق شرايط اعلام شده در بند 2).