مدارک مربوط به سفارت ها

مدارك سفارت چين


كليه مدارك نياز به ترجمه انگليسي دارند بدون نياز به تائيد دادگستري و امور خارجه
 • 1) اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه‌ هاي قبلي
  • مدت اعتبار حداقل 6 ماه از تاريخ ورود
  • ارائه گذرنامه جداگانه براي هر نفر الزامي است.
 • 2) 4 قطعه عكس 4 *6 رنگي، تمام رخ با زمينه سفيد، كاملاً از روبه‌رو، بدون لبخند، بدون عينك ، گردي صورت كاملاً مشخص باشد. (ارائه عكس گذرنامه و يا عكس مشابه آن الزامي مي‌باشد.)
 • 3) گواهي تمكن به زبان انگليسي از طرف بانك، همراه با مهر شعبه و امضاء بانك
  • بايد حداقل موجودي سپرده براي هر نفر 400.000.000 ريال باشد.
 • 4) اصل شناسنامه براي كساني كه مدارك مالي ارائه مي دهند.
 • 5) تكميل فرم مشخصات فردي بصورت كامل و دقيق
 • لازم به ذكر است با توجه به مدارك ارائه شده و نظر سفارت ممكن است مدارك ديگري از مسافر در خواست گردد كه تهيه و ارائه آن‌ها جهت اخذ ويزا الزامي است.