مدارک مربوط به سفارت ها

مدارك سفارت مكزيك


كليه مدارك نياز به ترجمه انگليسي دارند بدون نياز به تائيد دادگستري و امور خارجه
 • 1) اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه‌ هاي قبلي
  • مدت اعتبار حداقل 7 ماه از تاريخ ورود و داشتن دو صفحه سفيد روبه روي هم .
  • ارائه گذرنامه جداگانه براي هر نفر الزامي است.
 • 2) 3 قطعه عكس 4*3 رنگي ، تمام رخ با زمينه سفيد، كاملاً از روبه‌رو، بدون لبخند، بدون عينك، گردي صورت كاملاً مشخص باشد، حداكثر براي 6 ماه اخير (عكس با پاسپورت و ويزاهاي قبلي يكي نباشد).
 • 3) اصل و ترجمه شناسنامه به همراه كپي از كليه صفحات آن
 • 4) اصل و ترجمه سند ازدواج به همراه كپي از كليه صفحات آن
 • 5) اصل گواهي حساب بانكي با مهر و امضاء بانك فقط به زبان انگليسي ( ارائه گردش حساب و گواهي تمكن الزامي است و زمان صدور گواهي حساب بانكي حداكثر يك هفته قبل از تاريخ تحويل مدارك به سفارت باشد و سايز پرينت بانكي A4 باشد.)
  • حساب هاي جاري : كاركرد شش ماه اخير به زبان انگليسي
  • گواهي تمكن به زبان انگليسي براي سپرده هاي بانكي به همراه گردش شش ماهه سود به زبان انگليسي از طرف بانك همراه با مهر شعبه و امضا بانك
  • بايد حداقل موجودي حساب يا سپرده براي هر نفر 400.000.000 ريال باشد.
 • 6) اصل و ترجمه سند مالكيت.
 • 7) اصل و ترجمه مدارك شغلي:
  • پزشكان: پروانه مطب يا حكم كارگزيني از بيمارستان و 3 فيش آخر حقوق، پروانه دائم پزشكي ،كارت نظام پزشكي
  • وكلا: پروانه وكالت.
  • مشاغل دولتي: حكم كارگزيني و 3 فيش آخر حقوق و يا نامه از سازمان مربوطه با ذكر مدت اشتغال، سمت و ميزان حقوق دريافتي و سه فيش آخر حقوق .
  • بازنشسته‌ ها: ارائه حكم بازنشستگي، ارائه سه فيش آخر حقوق.
  • مشاغل غيردولتي: گواهي اشتغال به كار با ذكر مدت اشتغال، سمت و ميزان حقوق دريافتي از شركت مربوطه به همراه 3 فيش آخر حقوق ( سابقه تامين اجتماعي با مهر سازمان اختياري است.)
  • در صورت خويش‌فرما بودن: جواز كسب / آخرين آگهي تغييرات به همراه اساسنامه شركت.
  • معلمان، اساتيد و اعضاء هيئت علمي دانشگاه: اصل حكم كارگزيني يا گواهي اشتغال به كار به همراه 3 فيش آخر حقوق (سابقه بيمه تامين اجتماعي با مهر سازمان اختياري است.)
  • دانش آموزان ، دانشجويان: اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصيل
  • * جهت دانش‌آموزاني كه در سال تحصيلي قصد سفر دارند، علاوه بر نامه اشتغال به تحصيل، ارائه اصل و ترجمه رضايت‌نامه كتبي از مديريت مدرسه با ذكر تاريخ سفر الزامي است.
 • 8) براي فرزندان زير 18 سال كه بدون همراهي يكي از والدين سفر مي كنند ، رضايت نامه محضري الزامي است و نياز به ترجمه به زبان انگليسي دارد.
 • 9) اصل و ترجمه مدارك شغلي و مالي همسر براي خانم هاي خانه دار.
 • تكميل فرم مشخصات فردي
 • حضور كليه مسافرين جهت انگشت نگاري در سفارت الزامي است.
 • اصل مدارك تا زمان برگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقي مي ماند.
 • چك رمزدار يا ضمانت‌ نامه بانكي حداقل به مبلغ 500،000،000 ريال در وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت حسن اجراي تعهدات كه پس از بررسي مدارك در صورت نياز به ضمانت ‌هاي بيشتر متعاقباً اعلام مي‌ گردد.
 • لازم به ذكر است كپي مدارك بر روي برگه A4 و در دو نسخه ارائه شود.
لازم به ذكر است با توجه به مدارك ارائه شده و نظر سفارت ممكن است مدارك ديگري از مسافر در خواست گردد كه تهيه و ارائه آن‌ها جهت اخذ ويزا الزامي است.