نمایش اخبار

چين بزرگترين وارد كننده پسته از ايران


در حال حاضر پس از چين , كشورهاي عربي , شمال آفريقا و روسيه بيشترين حجم واردات خشكبار ايران را به خود اختصاص داده اند
در حال حاضر پس از چين , كشورهاي عربي , شمال آفريقا و روسيه بيشترين حجم واردات خشكبار ايران را به خود اختصاص داده اند .
عضو هيات مديره اتحاديه صادركنندگان خشكبار ايران , كشور چين را به عنوان بزرگ ترين وارد كننده پسته از ايران معرفي كرد .
وي با اشاره به اينكه حجم صادرات خشكبار ايران 2.5 ميليارد دلار در سال است تصريح كرد : در صورتي كه شرايط بهبود يابد , ميزان صادرات خشكبار مي تواند 30 تا 40 درصد افزايش يابد . عضو هيات مديره اتحاديه صادركنندگان خشكبار ايران با اشاره به ميزان صادرات پسته ايران گفت : 250 هزار تن پسته در سال , در ايران توليد مي شود كه در خوشبينانه ترين حالت , 35 هزار تن آن به مصرف داخلي رسيده و مازاد آن صادر مي شود كه البته ميزان مصرف در سال جاري كم تر از 35 هزار بوده است .
برگرفته از بخش فارسي راديو بين المللي چين




کد خبر: 13778