نمايش تورها
تاريخ هاي رفت22شهريور,15 آذر و 13 دي
تاريخ هاي بازگشت29شهريور,22آذر و 20دي
قيمت تور شامل خدمات زير است :
 • بليط رفت و برگشت با پرواز تركيش
 • اقامت در هتل هاي 4ستاره با صبحانه كامل
 • ديدار از جاذبه هاي جهانگردي هر شهر طبق برنامه تور
 • گشت هاي شهري به همراه تورليدر فارسي زبان و راهنماي محجلي طبق برنامه تور
 • تورليدر فارسي زبان
 • گشت ها:روز دوم:گشت شهري مادريد/روز چهارم:گشت شهري زاراگوزا(در مسير مادريد-بارسلون)/روز پنجم:گشت شهري بارسلون/روز ششم:گشت شهري بارسلون
 • ويزاي شنگن و بيمه مسافرتي
 • لطفا براي اطلاع از نام هتل ها و جزئيات برنامه سفر با ما تماس بگيريد.
مسافران محترم توجه داشته باشند كه هزينه تورهاي اختياري وديگر مواردي كه ذكر نشده بر عهده مسافر است.
توجه :
 • تفاوت قيمتهاي ارزي و ريالي در مسيرهاي مشابه به دليل تفاوت درجه هتل ها و شركتهاي هواپيمايي و تاريخ حركت تور مي باشد.
 • در صورت عدم صدور رواديد از طرف سفارت مربوطه هزينه ورودي سفارت و هزينه هاي مربوط به ترجمه از مبالغ پرداختي كسر و مابقي مسترد ميشود
 • تعيين صندلي در هواپيما صرفاً به عهده شركت هواپيمايي است و آژانس در تعيين، تغيير و جابجايي آن نقشي ندارد.
 • مسافران موظف هستند در زمان تعين شده جهت انگشت نگاري در سفارت مربوطه حاظر باشند
 • مسئوليت و اجراي سرويس داخل هواپيما با شركت هواپيمايي حمل كننده مي باشد.
 • اصل مدارك مسافرين تا زمان برگشت نزد شركت مهان سير باقي ميماند.
 • در صورت افزايش نرخ بليط هواپيما تا قبل از حركت تور، تفاوت آن از مسافر دريافت خواهد شد.
 • ارائه ضمانت بازگشت از سفر به مبلغ حداقل50/000/000 تومان براي هر نفر به صورت ضمانتنامه بانكي يا چك رمزدار ضروري است كه پس از بررسي مدارك در صورت نياز به ضمانتنامه هاي بيشتر متعاقبا اعلام ميگردد
 • برنامه فوق برطبق برنامه اوليه كارگزار تهيه و تنظيم شده است كه با توجه به شرايط روز احتمال جابجايي - حذف و يا اضافه شدن گشتها و تغيير در پروازهاي داخلي و هتل ها وجود دارد
فرم مشخصات مسافر
فرم مشخصات مسافر
مدارك مورد نياز
مدارك مورد نياز
هتل ها :
du collectionneur
marriott paris
تعرفه تور

8 روز اسپانيا

تاريخ حركت : از 12 مهرتا 18 بهمن
8روزاسپانيا
هر نفر در اتاق 2 تخته5/990/000 تومان+ 1990 يورو
هر نفر در اتاق 1 تخته5/990/000 تومان+ 1390 يورو
كودك 4 تا 11 سال با تخت4/990/000 تومان+ 1090 يورو
كودك 2 تا 4 سال بدون تخت4/990/000 تومان+ 690يورو
كودك زير دو سال790,000 تومان
قيمت هاي كمتر مربوط به تاريخ هاي ديگر ميباشد
پرداخت مبلغ ريالي هنگام ثبت نام ضروري است