نمايش تورها
هتل ها
نام هتلدرجه هتلخدمات هتل2 تخته (هرنفر)1 تخته (هرنفر)كودك12-6 سال با تختكودك6-2 سال بدون تخت
compas s river city
شب اضافه
BB102يورو
20يورو
150يورو
35يورو
80يورو
20يورو
2/990/000
Jugoslavija
شب اضافه
BB105يورو

21يورو
153يورو

36يورو
80يورو

20يورو
2/990/000
rex hotel
شب اضافه
BB108يورو
22يورو
150يورو
35يورو
80يورو
20يورو
2/990/000
ABBA
شب اضافه
BB125يورو
27يورو
190يورو
49يورو
90يورو
23يورو
2/990/000
royal inn
شب اضافه
BB128يورو
28يورو
195يورو
51يورو
90يورو
23يورو
2/990/000
queen's astoria/mr president
شب اضافه
BB147يورو

35يورو
215يورو

58يورو
90يورو

23يورو
2/990/000
prag
شب اضافه
BB150يورو
36يورو
219يورو
59يورو
90يورو
23يورو
2/990/000
constantin the great
شب اضافه
BB150يورو
36يورو
231يورو
63يورو
90يورو
23يورو
2/990/000
radisson blu
شب اضافه
BB150يورو
36يورو
249يورو
69يورو
90يورو
23يورو
2/990/000
holliday inexp
شب اضافه
BB156يورو
38يورو
255يورو
71يورو
90يورو
23يورو
2/990/000
life design
شب اضافه
BB162يورو
40يورو
264يورو
74يورو
90يورو
23يورو
2/990/000
crown plaza
شب اضافه
BB165يورو
41يورو
255يورو
71يورو
90يورو
23يورو
2/990/000
moskva
شب اضافه
BB194يورو
50يورو
345يورو
100يورو
N/A
-
2/990/000
hyatt regency
شب اضافه
BB198يورو
56يورو
347يورو
101يورو
90يورو
23يورو
2/990/000
saint ten
شب اضافه
BB221يورو
60يورو
360يورو
106يورو
N/A
-
2/990/000
قيمت تور شامل خدمات زير است :
 • مبلغ 3/590/000 تومان بابت بليط به نرخ هاي يورو فوق اضافه ميشود
 • بليط رفت و برگشت با پرواز ايران اير
 • 3شب و 4 روز اقامت در هتل با صبحانه
 • بيمه مسافرتي ,راهنماي فارسي زبان
 • گشت شهري با ناهار
 • هر شب به ازاي هر نفر مبلغ 1/5 يورو به نرخ هاي فوق اضافه ميشود
مسافران محترم توجه داشته باشند كه هزينه تورهاي اختياري وديگر مواردي كه ذكر نشده بر عهده مسافر است.
توجه :
 • تفاوت قيمتهاي ارزي و ريالي در مسيرهاي مشابه به دليل تفاوت درجه هتل ها و شركتهاي هواپيمايي و تاريخ حركت تور مي باشد.
 • در شرايط اضطراري احتمال تغيير هتل ها به هتل با درجه كيفيت مشابه مي باشد.
 • تعيين صندلي در هواپيما صرفاً به عهده شركت هواپيمايي است و آژانس در تعيين، تغيير و جابجايي آن نقشي ندارد.
 • در صورت درخواست صندلي بيزينس مبلغ 300هزار تومان به نرخ تور اضافه ميشود.
 • در صورت افزايش نرخ بليط هواپيما تا قبل از حركت تور، تفاوت آن از مسافر دريافت خواهد شد.
 • برنامه فوق برطبق برنامه اوليه كارگزار تهيه و تنظيم شده است كه با توجه به شرايط روز احتمال جابجايي . حذف و يا اضافه شدن گشتها و تغيير در پروازهاي داخلي و هتل ها وجود دارد
فرم مشخصات مسافر
فرم مشخصات مسافر
مدارك مورد نياز
مدارك مورد نياز
تعرفه تور

صربستان

از 23 تير بجز ايام خاص
تور صربستان
پرواز ايران اير
توضيحات :
 • نرخ كودك زير 2 سال 350,000 تومان مي باشد.
 • مسئوليت كنترل پاسپورت به عهده شخص ثبت نام كننده مي باشد و آژانس مهان سير هيچگونه مسئوليتي در قبال ممنوعيت خروج از كشور مسافر ندارد.
 • هتل ها و پرواز به صورت گارانتي,چارتر و غير قابل استرداد ميباشد.
 • پرداخت 50%از مبلغ كل تور در زمان ثبت نام ضروري است
خدمات آژانس :
 • راهنماي فارسي زبان
 • بليط رفت و برگشت
 • بيمه مسافرتي ,راهنماي فارسي زبان
 • گشت شهري با ناهار